Spoed

U kent dat wel, tegen de klok werken en een perfect resultaat willen afleveren. In de meeste gevallen gaat het goed, maar helaas worden er door tijdgebrek ook nog wel eens fouten gemaakt. Bij Vertaalbureau Tongo, het snelste online vertaalbureau, zorgen wij ervoor dat uw tekst zo snel mogelijk vertaald wordt, zonder dat de kwaliteit hierop achteruit gaat.

Geen extra kosten voor klussen met spoed

In tegenstelling tot andere vertaalbureaus berekenen wij in de meeste spoedgevallen ook geen spoedtarief. In het uitzonderlijke geval dat wij niet aan een spoedtarief kunnen ontkomen, wordt u hierover uiteraard vroegtijdig op de hoogte gebracht. Het spoedtarief bedraagt de standaardprijs plus een maximum van 15%.

Wilt u meer informatie over onze tarieven?

Wilt u met spoed een tekst laten vertalen en zit u met de handen in het haar? Of heeft u vragen over onze tarieven? Neem contact met ons op door te bellen naar 070-7531944.